Pelle Wessman

Things about me and the world around us

Ny blogg

Håller så smått på att sätta upp en ny personlig blogg för mig här - bastemat är på plats och jag kan skriva inlägg, men ex. pingningar, pingbacks, lifestreams etc saknas. (Och som Björn påpekade - en favicon)

En bra början dock.

See mentions of this post
Have you written a response to this? Let me know the URL: