Pelle Wessman

Things about me and the world around us

Satsa alltid med hela hjärtat

Halvhjärtade satsningar är ett hot mot samhället. De kväver groende gräsrotsrörelser och orsakar därför på lång sikt mycket mer skada än den frälsning de på kort sikt kan synas att ge.

Istället för att göra satsningar man inte riktigt orkar att driva hela vägen borde initiativtagare göda på de frön till engagemang som redan ligger i jorden. Sträcka ut en hand till de personer som sitter med fantastiska idéer och mängder av energi, men som saknar kompassen för att finna vägen till något stort.

Dagens Malmö Fria Tidning skriver om ett gäng ungdomar som inte kvävdes. De fann en kompass som ledde dem till vad vi idag känner som Roskildefestivalen. Vad hade hänt om något halvhjärtat uteställe hunnit före deras musiklokal med kvällsöppet? Då hade norra europas festivalscén gått miste om en av sina starkast lysande stjärnor. Skulle det halvhjärtade utestället varit värt det? Det tycker inte jag…

See mentions of this post
Have you written a response to this? Let me know the URL: