Pelle Wessman

Things about me and the world around us

Sista dagen på Good Old

Idag var min sista dag som anställd på Good Old. Från och med nästa månad kommer jag att fördela min tid mellan anställning på Flattr och frilansande. På Flattr kommer jag mestadels pyssla med front-end-biten medans jag som frilans nog huvudsakligen kommer att fokusera på opensource-moduler och då i synnerhet kring Drupal.

Jag har spenderat de tre senaste år på Good Old och lärt mig väldigt mycket under den tiden. Fått förståelse för byråvärlden liksom en vana i att bygga sajter på öppna CMS. Det har blivit många spännande projekt, såväl lanserade som olanserade, och även intressanta biprodukter såsom drupalmoduler för API:er och applevakor. Nu kändes det dock som rätt tid att gå vidare till nya utmaningar, men jag önskar Good Old all lycka i framtiden och står och hejar på vid sidan om!

See mentions of this post
Have you written a response to this? Let me know the URL: